قوانین کلوپ کبوتران مسافتی رهنان اصفهان

سلام لطفا دوستان قوانین کلوپ رارعايت فرمایید
ورودیهای شرکت کننده در مسابقات کمتر از 18 سال ممنوع میباشد
برای رای دادن درکلوپ حداقل باید 3ماه عضو گروه باشید و درکلوپهای دیگر شرکت کننده نباشید
درضمن اگرکسی در گروه تشنج و اختلاف بی ادبی ایجاد کرد حذف میشود
و سرساعت تعين شده درموقع مسابقه وجلسات گروه حاضر شوید
هزینهای ورودی تا تاریخ تعين شده باید بحساب واریز شود
هرگونه اقدام بدونه هماهنگي بامدیرکلوپ مردوداعلام میشود
مدیریت و اعضای کلوپ درمورد اتفاقهای جاده ها هیچ مسئولیتی ندارند
بی احترامی به مدیریت وهیئت همراه داورناظر
اول اخطاربعد اخراج
کلوپ کمیته انضباطی
کمیته فنی و کمیته داوری دارد

یاعلی.مدد باآرزوی.بهترینها

آخرین بروزرسانی در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۴