مسابقه کلوپ رهنان اصفهان

مرتضی عابدی رنانی   ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۳

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
بسمه تعالی
باعرض سلام و ارادت خدمت تمامی مدیران و مربیان ایران زمین
🇮🇷
جمعه شب مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۶
مهرو سریال گذاری مسابقه ی (کلوپ رهنان) با مدیریت جناب آقای مرتضی عابدی رهنانی انجام گردید .
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
در این شب از ۴مربی تعداد ۳۶کبوتر مهر و سریال شد .
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
آزادسازی این مسابقه از شهر بناب آذربایجان شرقی با مسافت تقریبی ۷۳۰ کیلومتر هوایی روز شنبه
مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷
ساعت رهاسازی ۷:۲۰

🥇-مقام اول آقای مرتضی عابدی رهنانی
تحویلی ۱۷پرنده بازگشتی روز دوم ۲ پرنده.
روزچهارم1پرنده

🥈-مقام دوم آقای غلامرضا خادمی
تحویلی ۵ پرنده بازگشتی روز دوم ۱ پرنده

🥉-مقام سوم آقای محسن عاملی
تحویلی ۷ پرنده بازگشتی روز سوم ۱پرنده


تعداد کل پرندهای بازگشتی در وقت قانونی مسابقه5پرنده میباشد.

متاسفانه از دیگر مربیان پرنده ای به آشیانه باز نگشت.

زمان داده شده به این مسابقه ۵ روز.
این مسابقه در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ در ساعت ۷:۲۰ به اتمام رسید.

باهمکاری آقایان ابراهیم افروغ مدیریت محترم کلوپ یزدانشهر و آقای
ابراهیم چراغی و آقای
امید نقی زاده از اعضای محترم کلوپ یزدانشهرو

آقای ابراهیم افروغ به عنوان داور و ناظر بر آزادسازی
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
داوری این دوره از مسابقات کلوپ رهنان به عهده ی اینجانب محسن اکبرنژاد میباشد.
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
آرزوی موفقیت برای مربیان این کلوپ و تمامی مربیان فعال این رشته در کشور پهناور ایران .🇮🇷