مسابقات کلوپ رهنان اصفهان سال 97 \ 98

مرتضی عابدی رنانی   ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۴

دومین دور مسابقات کلوپ رهنان اصفهان درتاريخ 27\11\97 از مبدا شهر اراک به مقصد رهنان اصفهان بمسافت 223 کیلومتر هوایی با داوری جناب آقای محسن اکبرنژاد انجام شد.
مسابقه مسافت کوتاه از مبدا شهر کبودراهنگ همدان به مقصد رهنان اصفهان بمسافت 410 کیلومتر هوایی درتاريخ 16/12/97 ساعت رهاسازی 7/20 صبح و نشست اولین کبوتر ساعت 12/58 انجام گردید
با آرزوی پیروزی و سربلندی برای کلوپ رهنان عزبز