مسابقه کوتاه کلوپ رهنان در تاريخ 16/12/97

مرتضی عابدی رنانی   ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵

باسلام در تاريخ 16/12/97 دومین مرحله مسابقات کلوپ رهنان اصفهان از مبدا کبودراهنگ همدان به مقصد رهنان اصفهان بمسافت 410 کیلومتر هوایی با داوری آقای محسن اکبرنژاد وهیئت همراه برگزار گردید.